HOME / Bez nazwy / Metoda FED

Metoda FED

Terapia FED (Dynamic and Tridimensional Therapy of Scoliosis)

Ogólne przekonanie, że bezoperacyjne leczenie schorzeń skoliozy powoduje tylko zatrzymanie deformacji, a nie jej skorygowanie, jest błędne. W leczeniu bardzo ważny jest wiek, przyczyny oraz wielkość skrzywiania pacjenta.

Profesor Sastre udowodnił, że znaczne zmniejszenie deformacji lub jej całkowite wyeliminowanie jest możliwe bez interwencji chirurgicznej. Bezoperacyjna Metoda FED prof. Sastre jest stosowana nawet w leczeniu skolioz powyżej 25 stopni. To zupełnie inne i innowacyjne podejście leczenia schorzeń kręgosłupa wśród dzieci i młodzieży.

Praca nad tą metodą rozpoczęła się w latach 80. Profesor Sastre prowadził badania m.in. na królikach wywołując u nich skoliozę, a następnie ją leczył, poszukując skutecznych metod do przywrócenia prawidłowej geometrii kręgosłupa.

W ciągu kilku lat udało mu się stworzyć pełen system ćwiczeń, który opierał się na odpowiednim ustawieniu ruchu ciała pacjenta, co wpływa pozytywnie na układ mięśniowy oraz kostny prowokując odruchy mięśniowo-nerwowe, co powoduje zniwelowanie zmian w układzie kręgów. Profesor Sastre sprawdzał skuteczność swojej metody, doskonaląc ją przez wiele lat. Efekty pracy były zaskakujące. Okazuje się, że poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia stosowane w wyizolowanych pozycjach zmusza się go do prostowania i prawidłowej kontroracji.

Efekty są widoczne już po kilku tygodniach ćwiczeń. Wiek kostny ma ogromne znaczenie w stosowaniu Metody FED, im niższy – tym lepiej. Warto jednak pamiętać, że metoda jest stosowana w korygowaniu skolioz powyżej 25 stopni.

Bezoperacyjny cud

Do dziś dnia panowała ogólna teza, że schorzenia tego typu można leczyć tylko operacyjnie, wstawiając metalowe pręty do kręgów. Metoda ta posiadała dość poważny minus ponieważ choć pręty prostowały kręgosłup to pacjent nigdy nie odzyskiwał pełnej sprawności.

Przeprowadzone badania w Barcelonie wykazały, że terapia Metodą FED może doprowadzić do niemal pełnego wyleczenia schorzenia. W znaczących zmianach stosuje się urządzenie „FED System” (FED: Fixation, Elongation, Derotation), jego zadaniem jest rozciąganie i naciskanie kręgosłupa, w efekcie czego powstają pozytywne zmiany w układzie kostno-mięśniowym. Początkowo ta konstrukcja była bardzo prosta, zawierała ramę z kilkoma wysięgnikami, dzisiaj jest to maszyna kontrolowana przez komputer i dostosowywana do każdego pacjenta.

Metoda FED skonstruowana przez prof. Sastre wprowadziła nowy poziom w leczeniu i rehabilitacji skrzywień kręgosłupa.

Program zawiera ćwiczenia korekcyjne, hiperkorekcyjne, autokorekcyjne, uelastyczniające, mięśniowe, rozluźniające i oddechowe. Poprzez prawidłowe pozycje ułożeniowe, dobór ćwiczeń, oddech a przede wszystkim systematykę, dążymy do całkowitego cofnięcia się wady.

Metoda ta znalazła zastosowanie w leczeniu skoliozy jednołukowych, dwułukowych i mieszanych, a także przy leczeniu wad postawy typu: plecy płaskie, okrągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe. Może być stosowana u małych dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Przedstawiana przez nas metoda rehabilitacyjna profesora Sastre wprowadzona została w Polsce przez profesora Zbigniewa Śliwińskiego – krajowego konsultanta w dziedzinie fizjoterapii.

W księgarniach dostępna jest książka o tej metodzie „Terapia skolioz metodą FED” pod redakcją prof. Zbigniewa Śliwińskiego.

Zalety Metody

System, metoda, postępowanie zachowawcze, takie jak Metoda FED, okazuje się bardzo opłacalnym, zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa, ponieważ oszczędza osobom dotkniętych skrzywieniami kręgosłupa cierpień, komplikacji zdrowotnych, strat spowodowanych nieobecnością w pracy a przede wszystkim zwiększa ich potencjał życiowy, spodziewany okres życia, znacznie poprawiając jego jakość, zapobiegając operacjom i implantacji materiałów obcych dla organizmu.

Wczesna diagnoza i leczenie Metodą FED podczas okresu wzrostu u dziecka są działaniami logicznymi i rozsądnymi, które korygują skrzywienia kręgosłupa i pozwalają uniknąć późniejszych komplikacji osobistych, społecznych i ekonomicznych w przyszłości dzieci.

Metoda FED modyfikuje strukturę tkanek podczas okresu wzrostu pacjenta, korygując zmiany w ułożeniu kręgów, żeber i dysków a także w chrząstce, mięśniach, systemie naczyniowym i świadomości ortostatycznej, normalizując lub poprawiając kontrolę postawy.

Zewnętrzne siły wytwarzane podczas stosowania Metody FED oddziałują na struktury wzrostu kręgów i żeber, zatrzymując asymetryczny rozwój kości, a także zapobiegając zmianom w tkankach miękkich i sieciach sensoryczno-motorycznej, a zarazem stymulując i wspierając rozwój tkanek i funkcji ograniczonych poprzez działanie tych samych czynników, które wywołują asymetrie.

Ułatwienie dla pacjenta i rehabilitanta

Stosowanie Metody FED przyśpiesza proces uświadomienia sobie przez pacjenta wad swojej postawy i świadomą korekcję skrzywień, w przypadku skolioz, kifoz i lordoz.

Metoda FED pozwala uniknąć niewolniczego zaangażowania terapeuty w nauczanie lub autokorekcję pacjenta dotkniętego skrzywieniem kręgosłupa.

Dzięki leczeniu z wykorzystaniem Jednostki FED, można zastosować na skrzywiony kręgosłup siłę korygującą w kierunku przeciwnym i o wyższej wartości niż siłą deformująca. Poziom takiej sił trudno osiągnąć dzięki jakiemukolwiek innemu leczeniu.

Metoda Fed jest prosta w zastosowaniu w porównaniu z metodami z innych epok, a nawet z epoki współczesnej: odlewy gipsowe, gorsety, rozciąganie itp.

W przypadku wyjątkowo progresywnych i niestabilnych skrzywień kręgosłupa, Metoda FED pozwala na zastosowanie poza właściwymi tylko dla niej sesjami terapeutycznymi, także systemów ortopedycznych, które uzupełniają i poprawiają jej skuteczność. W przypadku objawowych skrzywień kręgosłupa, stosowanie Metody FED zmniejsza objawy, szczególnie ból, sztywność, niestabilność, zarówno u dzieci jak i dorosłych. Fakt ten pozwala uniknąć leczenia farmakologicznego, które z drugiej strony jest nieskuteczne, bowiem nie przeciwdziała przyczynie schorzenia.

Metoda FED, odpowiednio wcześnie zastosowana, koryguje kręgosłup dotknięty postępującym skrzywieniem podczas okresu jego rozwoju i pozwala ograniczyć konieczność chirurgii do przypadków wyjątkowych. W najgorszym razie ułatwia działanie chirurgowi, w przypadkach, które nie kwalifikują się do żadnego leczenia poza operacyjnym, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez ekspertów.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X
x

ATP FED w Łodzi, jako placówka medyczna, funkcjonuje w tzw. reżimie sanitarnym: codzienna dezynfekcja aparatów, urządzeń, ozonowanie oraz odkażanie całych pomieszczeń przy użyciu najnowocześniejszych środków zwalczających bakterie i wirusy w tym Covid-19 pozwala na ciągłość terapii Naszych pacjentów bez przerw związanych z kwarantanną bądź innymi wydarzeniami dotyczącymi pandemii.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami dot. pandemii Covid-19, celem kontynuowania rehabilitacji Naszych pacjentów, musimy przypomnieć, a zarazem wprowadzić kilka zmian w funkcjonowaniu placówki:

  • celem ograniczenia osób przebywających w pomieszczeniach ATP FED, rodzice, a zwłaszcza dziadkowie naszych pacjentów, winni pozostawać na zewnątrz we własnych pojazdach chyba, że przyjechali środkami komunikacji miejskiej, bądź jest konieczność skorzystania z WC
  • na konsultacje lekarskie zapraszamy pacjentów indywidualnie, a dzieci z jedną osobą towarzyszącą,
  • na zabiegi prosimy bezwzględnie zabierać maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz ręczniki własne,
  • przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przed zabiegiem/konsultacją oraz po zabiegu/konsultacji. (bezdotykowe stacje dezynfekcji)
  • pacjenci lub ich opiekunowie z widocznymi objawami jakiejkolwiek infekcji (katar, kaszel , gorączka, ból gardła itp.) proszeni są o bezwzględne odwołanie zabiegów i pozostanie w domu
  • w przypadku kontaktu z osobą zakażoną Covid-19 (kwarantanna, obserwacja )prosimy o niezwłoczne poinformowanie telefoniczne

Przepraszamy Państwa za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

X